Cấu hình tối ưu Cloudflare giúp trang web load nhanh hơn

Nếu website của bạn đang sử dụng DNS của Cloudflare và kết  hợp với Wp roket thì đây là cấu hình tối ưu giúp trang web wordpress của bạn load nhanh hơn

Tắt Rocket Loader

Tính năng này không liên quan đến plugin WP Rocket và thay vào đó có thể gây ra sự cố. Bạn có thể tắt Rocket Loader từ tab Speed , giống như sau:

Bật tính năng Nén JavaScript, CSS và HTML

Bạn cũng có thể thực hiện việc này từ tab Speed và nó sẽ giống như sau:

tự động thu nhỏ

Đặt Thời hạn Bộ nhớ cache của Trình duyệt thành “1 năm”

Bạn có thể tìm thấy tính năng Cloudflare này bằng cách làm theo hướng dẫn tại: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200168276-What-does-the-Browser-Cache-Expiration-do- . Sau đó, chỉ cần đặt giá trị thành  “1 năm” , như sau:

Đặt Cấp độ bộ nhớ đệm thành “Standard”

Điều này rất đơn giản và nó có thể được thực hiện trong tab Cache , như sau:

Bật tùy chọn Cài đặt Tối ưu trên Tiện ích bổ sung WP Rocket Cloudflare là những gì thiết lập các cài đặt được đề xuất cho bạn; đây là những gì cài đặt đó sẽ thực hiện ở phía Cloudflare:

  • Đặt Cấp độ bộ nhớ đệm thành ” Chuẩn” .
  • Bật Tự động thu nhỏ cho JavaScript, CSS và HTML.
  • Tắt  Rocket Loader để tránh xung đột.
  • Đặt Thời hạn Bộ nhớ cache của Trình duyệt thành ” 1 năm” .

Related Post