Hướng dẫn đăng bài viết và trang trên trang web

Sau đây Greenweb xin hướng dẫn các bạn viết bài lên trang web, Bài viết nó cũng giống với Trang nhưng có 1 chút khác biệt Greenweb xin mô tả rõ để quý khách cần hiểu rõ để trình bày sắp xếp để tránh lộn xộn sau này

  • Bài viết  : Là nơi mình đăng bài liên tục đăng hằng ngày ví dụ như tin tức, thủ thuật… Ở đây mình có thể quản lí bằng chuyên mục, thẻ tag

  • Trang : Cũng là bài viết nhưng nó là khu vực chứa những bài cố định, ít khi phải chỉnh sửa như : Giới thiệu, liên hệ, thanh toán… mình có thể dễ dàng vào nhìn cái thấy luôn để chỉnh sửa

Hướng dẫn đăng bài viết

Bạn vào Bảng tin > Bài viết > Viết bài mới để tạo bài viết mới.

bai-8-huong-dan-post-bai-tren-wordpress1

Video hướng dẫn soạn thảo và đăng

Lưu ý : Luôn đặt ảnh đại diện cho bài viết và chuyên mục trước khi nhấn nút đăng

Tương tự đăng trang chúng ta cũng thực hiện như trên

Related Post