Hướng dẫn kí hợp đồng điện tử dành cho các đối tác của Greenweb

Xin chào tất cả quý khách hàng, trong thời đại công nghệ 4.0 và đặc biệt là bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp khiến việc kí hợp đồng tay, vận chuyển thư từ không thực hiện được. Greenweb đề xuất quý khách chuyển đổi việc kí hợp đồng tay bằng việc kí hợp đồng điện tử online giúp giải quyết công việc nhanh gọn hiệu quả hơn

Tính pháp lý của hợp đồng điện tử và chữ kí điện tử

Hiện nay các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đều sử dụng chữ kí số ( chữ kí điện tử, usb token ) và theo luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác thì hợp đồng điện tử cũng có giá trị pháp lí trước pháp luật

Hướng dẫn kí điện tử

Xem video nhanh


Quý khách vui lòng check email và nhấn nút xem tài liệu

Nhấn nút tiếp tục

Chọn các hợp đồng cần kí

 

Kéo đến phần chữ kí, nhấn vào ô màu xanh để ký

Nếu bạn không có chữ kí số thì có thể kí bằng tay hoặc ảnh chụp chữ kí, nhưng chúng tôi ưu tiên chọn bằng kí điện tử, nó sẽ có giá trị pháp lý cao nhất

Nhấn lưu và chọn hoàn thành

Kiểm tra chữ kí

Sau khi kí, các bạn check email và có link tải tài liệu đã kí. Quý khách có thể mở phần mềm đọc pdf như foxit Reader hoặc PDF reader | Adobe Acrobat Reader DC để mở tài liệu đã kí, nhấp vào chữ kí chúng ta có thể xem được thông tin công ty đã kí.

Related Post