Hướng dẫn lấy thông tin smtp Gmail để gửi form

Để các form trên web hoạt động được và không bị google cho vào spam, chúng ta sẽ sử dụng điều khiển gmail để gửi. Đây là cách làm phổ biến nhất nếu bạn không muốn mất tiền hàng tháng thuê dịch vụ SMTP.

Bước 1 : truy cập liên kết này để bật xác minh 2 bước tránh bị hack https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification

Bước 2, bật xác minh 2 bước bằng SDT

Bước 3 : Truy cập https://myaccount.google.com/ và  tìm mật khẩu ứng dụng trong ô tìm kiếm, nhấn vào

Sau đó tạo mật khẩu ứng dụng như hình

Sau đó google sẽ cấp cho 1 đoạn mã, copy đoạn mã đó và gửi cho quản trị viên để cấu hình

 

 

Related Post