Xóa Gutenberg Block Library CSS để trang web load nhanh hơn

Trình chỉnh sửa WordPress mới Gutenberg được bao gồm trong WordPress 5.0 đã bị nhiều người dùng WordPress ghét bỏ. Cho dù bạn có phải là người hâm mộ hay không, hàng triệu người đã được chuyển sang trình chỉnh sửa WordPress mới.

Nếu bạn nghiện làm cho trang web WordPress của mình tải nhanh nhất có thể, bạn có thể đã nhận thấy một chút CSS từ Gutenberg. Mọi yêu cầu trên trang web của bạn sẽ làm chậm các trang của bạn một chút, vì vậy nếu bạn không sử dụng Gutenberg, bạn sẽ muốn xóa CSS của Gutenberg

Chèn đoạn code này vào functions.php của themes

<?php
//Remove Gutenberg Block Library CSS from loading on the frontend
function smartwp_remove_wp_block_library_css(){
    wp_dequeue_style( 'wp-block-library' );
    wp_dequeue_style( 'wp-block-library-theme' );
    wp_dequeue_style( 'wc-block-style' ); // Remove WooCommerce block CSS
} 
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'smartwp_remove_wp_block_library_css', 100 );

Nếu bạn quyết định sử dụng trình chỉnh sửa Gutenberg, chỉ cần nhớ xóa đoạn mã này vì nó sẽ ảnh hưởng đến các khối của bạn hoạt động bình thường.

Tôi hy vọng đoạn mã này đã giúp tăng tốc trang web của bạn!

Related Post