BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOSTING LINUX

Các gói dịch vụ Hosting Linux tại Greenweb đa dạng về thông số cấu hình đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Cloud Server 01
160,000/Tháng
CPU: 2 Core
Add any text here...

“]

RAM: 2048 MB
Bandwidth: Unlimited
Hệ điều hành: Linux
Backup: Hàng tuần
Panel: Free Direct Admin
Đăng Ký Ngay
Cloud Server 02
160,000/Tháng
CPU: 2 Core
Add any text here...

“]

RAM: 2048 MB
Bandwidth: Unlimited
Hệ điều hành: Linux
Backup: Hàng tuần
Panel: Free Direct Admin
Đăng Ký Ngay
Cloud Server 03
160,000/Tháng
CPU: 2 Core
Add any text here...

“]

RAM: 2048 MB
Bandwidth: Unlimited
Hệ điều hành: Linux
Backup: Hàng tuần
Panel: Free Direct Admin
Đăng Ký Ngay
Cloud Server 04
160,000/Tháng
CPU: 2 Core
Add any text here...

“]

RAM: 2048 MB
Bandwidth: Unlimited
Hệ điều hành: Linux
Backup: Hàng tuần
Panel: Free Direct Admin
Đăng Ký Ngay

a