BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOSTING LINUX

Các gói dịch vụ Hosting Linux tại Greenweb đa dạng về thông số cấu hình đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Sinh Viên
35,000/Tháng
Add any text here...

“]

Băng thông: unlimited
Sub-domain: 10
Email: 10
FTP: unlimited
Database: 1
Addon-domain: 0
Park-domain: 3
Đăng Ký Ngay
Cá Nhân
35,000/Tháng
Add any text here...

“]

Băng thông: unlimited
Sub-domain: 10
Email: 10
FTP: unlimited
Database: 1
Addon-domain: 0
Park-domain: 3
Đăng Ký Ngay
Công Ty
35,000/Tháng
Add any text here...

“]

Băng thông: unlimited
Sub-domain: 10
Email: 10
FTP: unlimited
Database: 1
Addon-domain: 0
Park-domain: 3
Đăng Ký Ngay
Chuyên nghiệp
35,000/Tháng
Add any text here...

“]

Băng thông: unlimited
Sub-domain: 10
Email: 10
FTP: unlimited
Database: 1
Addon-domain: 0
Park-domain: 3
Đăng Ký Ngay

a