Hướng dẫn thêm Navi breadcrumb theme Flatsome

Theme Flatsome mặc định không có navi breadcrumb trên trang tin tức. Nhưng bạn có thể dụng một đoạn code dưới đây để thêm Navi breadcrumb vào website wordpress nhé.